Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3630/KH-BCĐ   Ngày ky´: 19/08/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT12826-1660703876749-62659709.doc
DT12826-1660703876749-62659709_converted(19.08.2022_16h15p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc