Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4369/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 07/10/2022  
  Trích yếu: V/v khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu đăng ký làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường  
Tệp đính kèm:
DT15706-1665054246561-08462706.docx
DT15706-1665054246561-08462706_converted(07.10.2022_16h51p13)_signed.pdf
BC UBND TINH thu_khietnhtsonv-28-09-2022_16h38p38(29.09.2022_13h46p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà