Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 16/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/02/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2578-1677292604302-18410987_lehuyen-28-02-2023_14h21p10.doc
DT2578-1677292604302-18410987_lehuyen-28-02-2023_14h21p10(28.02.2023_14h25p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh