Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5681/UBND-VXNV   Ngày ky´: 28/12/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an toàn thực phẩm  
Tệp đính kèm:
DT20586-1672113935813-71480088.docx
DT20586-1672113935813-71480088(28.12.2022_15h13p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc