Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6887/UBND-KTTH   Ngày ky´: 17/12/2021  
  Trích yếu: V/v tăng cường triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT21058-1639715940129-17378165.doc
DT21058-1639715940129-17378165_converted(17.12.2021_16h09p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung