Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3186/UBND-KTTH   Ngày ky´: 07/09/2020  
  Trích yếu: GỬI LẠI FILE CÔNG VĂN, LÝ DO SỬA LẠI 1 LỖI CHÍNH TẢ TRONG VĂN BẢN V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.  
Tệp đính kèm:
VB TK chỉ thị số 30. CT-TTg ngày 27.7.2020(24.08.2020_14h25p29)_signed.pdf
CVUB 3186_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy