Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 923/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản, quy mô 5.000 con tại xã Quãng Sơn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Trang trại Phú Lộc Phát.  
Tệp đính kèm:
QDCT 923_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào