Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3037/UBND-KTTH   Ngày ky´: 26/08/2020  
  Trích yếu: V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3037_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào