Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3016/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/08/2020  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch xóa nghèo cho thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3016_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến