Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3430/UBND-KTTH   Ngày ky´: 18/08/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kết luận của Chính phủ và của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh về chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT13063-1692067073959-24081877_nguyenthithanhbinh-15-08-2023_16h12p25.doc
DT13063-1692067073959-24081877_nguyenthithanhbinh-15-08-2023_16h12p25_converted(18.08.2023_09h45p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương