Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1624/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/09/2020  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ kế hoạch năm 2020 (bổ sung) của BQL Dự án bảo vệ và phát triển rừng - rừng PHVB Thuận Nam thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020  
Tệp đính kèm:
QDCT 1624_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín