Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2649/CV-BCĐ   Ngày ky´: 19/06/2022  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo các văn bản của BHXH Việt Nam  
Tệp đính kèm:
DT9180-1655433924784-86271487_nguyendinhtuan-17-06-2022_10h13p45.docx
DT9180-1655433924784-86271487_nguyendinhtuan-17-06-2022_10h13p45(19.06.2022_22h38p14)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc