Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 180/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/02/2022  
  Trích yếu: V/v công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 17/02/2022)  
Tệp đính kèm:
DT2373-1645432739841-11070009.doc
DT2373-1645432739841-11070009_converted(22.02.2022_14h54p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc