Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4289/UBND-VXNV   Ngày ky´: 10/10/2019  
  Trích yếu: V.v tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB4289_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh