Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 41/2019/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/08/2019  
  Trích yếu: V/v bãi bỏ Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDUB 41.2019_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà