Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 605/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/11/2022  
  Trích yếu: V/v QĐ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT17516-1667813974734-20829946.docx
DT17516-1667813974734-20829946_converted(09.11.2022_10h18p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh