Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Hide details for 26/11/202026/11/2020
357/BC-UBND V.v Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020.
4224/UBND-VXNV V/v cử Đoàn nghệ thuật dân tộc tham gia biểu diễn tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
2
Hide details for 25/11/202025/11/2020
4501/VPUB-KTTH V.v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 134/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
366/QĐ-UBND V/v phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.
1
Hide details for 24/11/202024/11/2020
4200/UBND-KTTH V/v ủy quyền tham dự theo kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
5
Hide details for 23/11/202023/11/2020
88/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ tịch và PCT UBND tỉnh Ninh Thuận.
4181/UBND-VXNV V/v điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Lạc Hồng - Ninh Thuận.
2065/QĐ-UBND V/v điều chuyển xe ô tô của Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận sang Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ quản lý, sử dụng.
347/BC-UBND V.v tổng kết 10 năm thực hiện " chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
349/BC-UBND V.v tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08 -NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
8
Hide details for 18/11/202018/11/2020
4406/VPUB-VXNV V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận
2060/QĐ-UBND V/v công nhận Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Lê Lợi đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
2059/QĐ-UBND V/v công nhận Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Ninh Thuận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
2058/QĐ-UBND V/v công nhận Trường Tiểu học Phú Quý 1 huyện Ninh Phước đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
2057/QĐ-UBND V/v công nhận Trường Tiểu học Bình Quý huyện Ninh Phước đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
2056/QĐ-UBND V/v công nhận Trường Mẫu giáo Lâm Sơn huyện Ninh Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
2055/QĐ-UBND V/v công nhận Trường Mẫu giáo Hoa Phượng huyện Ninh Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
2054/QĐ-UBND V/v công nhận Trường Mẫu giáo Hoa Lan huyện Ninh Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
2
Hide details for 17/11/202017/11/2020
4392/VPUB-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 5/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
4397/VPUB-VXNV V.v công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở lưu trú du lịch.
4
Hide details for 16/11/202016/11/2020
4150/UBND-VXNV V.v chủ trương khen thưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
87/TB-UBND V.v Chương trình đi thăm nhân dịp Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020).
321/TB-VPUB V.v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại phiêp họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10/2020.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng