Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 03/07/202203/07/2022
2874/KH-UBND V/v Hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1
Hide details for 01/07/202201/07/2022
809/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 30/06/202230/06/2022
2844/UBND-VXNV V/v nghiên cứu, trả lời các câu hỏi phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh của Tạp chí Việt Nam hội nhập.
1
Hide details for 29/06/202229/06/2022
11/CT-UBND Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 28/06/202228/06/2022
373/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thuận Bắc
372/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
369/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
371/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Hải
8
Hide details for 27/06/202227/06/2022
2785/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022
784/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2022
781/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, thay thế Trưởng ban Ban Điều hành Đề án Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” giai đoạn 2018-2022
2780/KH-UBND V/v Tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2793/KH-UBND V/v Tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022
785/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2022
2794/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
2795/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.
1
Hide details for 26/06/202226/06/2022
10/CT-UBND Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 25/06/202225/06/2022
360/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận
8
Hide details for 24/06/202224/06/2022
2739/UBND-PVHCC V/v triển khai thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2745/UBND-VXNV V/v triển khai Công điện 815/CĐ-BYT của Bộ Y tế
2749/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công văn số 2563/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng