Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Hide details for 30/05/202330/05/2023
709/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
2150/KH-UBND V/v Tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2023 và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2023
2152/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
116/BC-UBND V/v Sơ kết năm thứ tư thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (Từ ngày 15/4/2022 đến 14/4/2023)
2156/UBND-VXNV V/v Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương
3
Hide details for 29/05/202329/05/2023
2125/KH-UBND V/v Tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và khai mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
2127/KH-UBND V/v Tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện mùa khô và cả năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
30/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 28/05/202328/05/2023
702/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo Hoạt động hè tỉnh
8
Hide details for 26/05/202326/05/2023
263/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025
691/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
690/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2108/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023.
266/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về nghi lễ tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi lễ đón, tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trung ương thăm, làm việc và tham dự các sự kiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
694/QĐ-HĐGDNN Về việc thành lập các Tiểu ban tư vấn của Hội đồng giáo dục nghề nghiệp tỉnh ngành Năng lượng và ngành Du lịch
700/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Dân vận chính quyền
698/QĐ-UBND V/v Công nhận xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
6
Hide details for 24/05/202324/05/2023
680/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2052/UBND-TCD V/v triển khai thực hiện Công văn số 2363/VPCP-PL ngày 08/4/2023 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1785/BTP-KTrVB ngày 08/5/2023 của Bộ Tư pháp
2055/UBND-VXNV V/v triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm
2079/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
2080/UBND-KTTH V/v khẩn trương triển khai Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
2081/KH-UBND V/v Tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 23/05/202323/05/2023
2027/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng