Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 25/02/202025/02/2020
489/KH-UBND V/v đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020.
9
Hide details for 24/02/202024/02/2020
485/UBND-TCDNC V.v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa hạn hán và các sự kiện chính trị năm 2020.
487/UBND-VXNV Về việc triển khai thực hiện Báo cáo số 11840/BC-VPCP ngày 28/12/2019 của Văn phòng Chính phủ.
488/KH-UBND Về việc xây dựng kế hoạch học tập năm 2020.
489/VPUB-KTTH V/v đề cử tham gia xét, tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2020”.
231/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
230/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ Bảo hiểm Y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
491/UBND-KTTH V.v thực hiện hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV).
229/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ Bảo hiểm Y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
232/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Hợp tác xã tham gia mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2020.
11
Hide details for 21/02/202021/02/2020
463/VPUB-KTTH V/v xây dựng Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
454/VPUB-KTTH V.v triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
451/KH-BCĐGĐTP Về việc hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
454/KH-UBND Về việc đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực và học tập mô hình cho cộng đồng, cán bộ cơ sở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
44/TB-VPUB V.v kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.
457/VPUB-TTVHCC V.v triển khai thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ.
36/QĐ-UBND V/v thu hồi, hủy bỏ trích lục đăng ký nhận cha, con số 01/TLCMC ngày 08/6/2018 của UBND huyện Ninh Phước.
35/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025.
215/QĐ-UBND V/v thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận.
34/BC-UBND V.v quá trình thực hiện và kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh năm 2020.
470/CTR-BCĐ V.v côn tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020.
11
Hide details for 20/02/202020/02/2020
11/TB-UBND V.v kết quả thi vòng 2 - Kỳ thi tuyển công chức năm 2019 tỉnh Ninh Thuận.
436/UBND-VXNV V.v đảm bảo công tác phòng chống dịch không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch.
442/UBND-TCDNC (KHẨN)_V.v tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
435/KH-UBND Về việc triển khai “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2020.
33/BC-UBND Về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng