Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
10
Hide details for 11/05/202111/05/2021
2235/UBND-VXNV KHẢN V/v phối hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri
2236/UBND-VXNV KHẨN V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp
2239/KH-UBND V/v Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU của Tỉnh ủy Ninh Thuận về lãnh đạo thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, Cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh
160/BC-UBND V/v Báo cáo KTXH tháng 4/2021, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2021
162/BC-UBND V/v Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2013-2020
2248/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
841/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
842/QĐ-UBND V/v Thành lập Tổ khảo sát thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy
2251/UBND-VXNV V/v không tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 và thăm, tặng quà nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6
845/QĐ-UBND V/v Kiện toàn Ban Soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
8
Hide details for 10/05/202110/05/2021
2212/CV-BCĐ V/v phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
2228/UBND-VXNV HỎA TỐC. V/v triển khai thực hiện các Thông báo của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
2225/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
2224/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mà QR
2223/UBND-KTTH V/v phối hợp hỗ trợ Bưu điện tỉnh thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu bổ sung địa chỉ hộ gia đình vào Bản đồ số Việt Nam Vmap và hệ thống mã địa chỉ Vpostcode
2222/KH-UBND V/v Phát động Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững năm 2021
2220/UBND-KTTH V/v khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện Công điện số 597/CĐ-BCĐ liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19
2217/KH-UBND V/v Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2021
1
Hide details for 08/05/202108/05/2021
2196/UBND-KTTH V/v đầu tư nâng cấp, cải tạo, đầu tư trang thiết bị,… đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định pháp luật để được hoạt động đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
6
Hide details for 07/05/202107/05/2021
2188/UBND-VXNV V/v công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng
2166/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ và Quyết định số 09/2021/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
206/QĐ-UBND V/v Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Hacom.
2179/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
2178/UBND-VXNV V/v phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí sau họp báo
2189/KH-UBND HỎA TỐC. Tổ chức cao điểm kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7
Show details for 06/05/202106/05/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng