Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Hide details for 16/10/201916/10/2019
4067/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ.
4068/VPUB-VXNV V/v tham gia trình diễn di sản văn hóa phi vật thể trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Bạc Liêu.
4
Hide details for 15/10/201915/10/2019
4317/UBND-KTTH V.v triển khai các thủ tục tiếp nhận tài sản là thiết bị hạ tầng truyền thông.
4321/UBND-VXNV V/v dự án phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
4322/UBND-VXNV V/v tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số.
4064/VPUB-VXNV V.v triển khai Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia.
3
Hide details for 11/10/201911/10/2019
3995/VPUB-KTTH V.v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ.
4307/UBND-VXNV V.v triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.
1672/QĐ-UBND V/v xếp hạng Di tích cấp tỉnh Đình Mỹ Nhơn xã Bắc Phong huyện Thuận Bắc.
14
Hide details for 10/10/201910/10/2019
73/TB-UBND V.v kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018.
4289/UBND-VXNV V.v tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
3980/VPUB-KTTH V/v báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu.
60/2019/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
61/2019/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh.
1667/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình di dời đường dây 110kV phục vụ dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
1658/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận.
1663/QĐ-UBND V/v công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
1662/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm và cấp thẻ Trợ giúp viên pháp lý cho bà Hoàng Thị Thanh Thủy.
1661/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm và cấp thẻ Trợ giúp viên pháp lý cho ông Lê Xuân Lượng.
1659/QĐ-UBND V/v phê duyệt đề cương dự toán kinh phí xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa đến năm 2030.
3994/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.
392/QĐ-UBND V/v cho Công ty Cổ phần Thiên Tân Solar Ninh Thuận thuê đất (đợt 1) tại xã Phước Trung, huyện Bác Ái để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận (giai đoạn 1).
391/QĐ-UBND V/v chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận (giai đoạn 1) xã Phước Trung, huyện Bác Ái.
7
Hide details for 09/10/201909/10/2019
3961/VPUB-TCDNC V.v đăng ký tập huấn kiến thức pháp luật chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
59/2019/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng