Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 30/11/202230/11/2022
5224/KH-HĐĐG V/v Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022
5227/KH-UBND V/v Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023
5238/KH-UBND V/v KH Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023
1757/QĐ-UBND V/v Quyết định phê duyệt Danh mục dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa đối với dự án Trường Mầm non Kim Đồng tại xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
8
Hide details for 28/11/202228/11/2022
5188/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Công điện 1123/CĐ-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
5192/UBND-KTTH V/v Triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị
5198/KH-UBND V/v Triển khai “Chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
5201/KH-UBND V/v tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná
1746/QĐ-UBND V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
1749/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 24/11/2022
5210/UBND-KTTH V/v triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
1747/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận.
2
Hide details for 27/11/202227/11/2022
68/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5186/UBND-KTTH V/v hướng dẫn lập Kế hoạch và thực hiện thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ.
2
Hide details for 26/11/202226/11/2022
48/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 48/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2022)
5172/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU ngày 04/11/2022 và Công văn số 3207-CV/TU ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
9
Hide details for 25/11/202225/11/2022
636/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Mỹ Sơn
634/QĐ-UBND V/v Tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
65/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
66/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận
67/2022/QĐ-UBND V/v Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại Trạm thủy văn Phước Bình, Phước Hà và Phước Hữu trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận
1726/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
1730/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận
1731/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5170/UBND-VXNV V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng