Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
11
Hide details for 16/12/201916/12/2019
5074/UBND-TCDNC Về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5078/UBND-TCDNC V.v tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trên đia bàn tỉnh.
1999/QĐ-UBND V/v cho phép thành lập Liên đoàn Cầu lông Ninh Thuận.
5080/UBND-TCDNC Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
2003/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu kinh tế muối Công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, xã Phước MInh, huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận.
463/QĐ-UBND V/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất san lắp Công ty TNHH xây dựng Liên Hoa được phép thu hồi làm vật liệu xây dựng thông thường.
98/TB-UBND V.v viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019).
5070/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.
5066/UBND-VXNV V.v cảnh báo về Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả.
5067/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.
5073/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác.
1
Hide details for 13/12/201913/12/2019
346/BC-BCĐ V.v kết quả Hoạt động hè năm 2019.
3
Hide details for 12/12/201912/12/2019
5033/KH-BCĐ V.v hoạt động hè năm 2020.
5032/KH-BCĐ V.v Phân bổ chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện 2020.
4917/UBND-VXNV V.v triển khai Thông báo kết luận số 415/TB-VPCP ngày 09/12/2019 của Văn phòng Chính phủ.
4
Hide details for 11/12/201911/12/2019
5016/UBND-VXNV V.v tăng cường quản lý công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
1981/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Di dời hệ thống mạng viễn thông của Viettel Ninh Thuận phục vụ công tác GPMB thi công đường bộ cao tốc Bắc- Nam cung đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo đoạn qua địa bàn huyện Ninh Sơn.
1982/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Di dời hệ thống mạng viễn thông của VNPT Ninh Thuận phục vụ công tác GPMB thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam cung đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo đoạn qua địa bàn huyện Ninh Sơn.
69/2019/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
9
Hide details for 10/12/201910/12/2019
4996/KH-UBND V.v kiểm tra văn bản quy hoạch pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020.
5006/UBND-VXNV V.v tăng cường các biện pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
343/BC-UBND V.v Kết quả thực hiện nội dung về Thông tin và Truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
342/BC-UBND V.v tình hình thực hiện chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 và chương trình quốc gia chống thất thoát thất thu nước sạch đến năm 2025.
4881/VPUB-KTTH V/v khẩn trương xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
5007/UBND-KTTH V/v thẩm định, phê duyệt bổ sung dự án Nhà máy điện gió số 5 vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng