Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 04/07/202104/07/2021
32/2021/QĐ-UBND V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Tân Tiến
5
Hide details for 24/06/202124/06/2021
3076/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ
3088/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
3090/UBND-VXNV HỎA TỐC. tiếp tục triển khai bổ sung các giải pháp phòng,chống dịch Covid-19 trước các diễn biến mới phát sinh tại các tỉnh lân cận
31/2021/QĐ-UBND V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ninh Sơn
1147/QĐ-UBND V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Thành Ngũ (lần hai)
11
Hide details for 23/06/202123/06/2021
3050/UBND-VXNV V/v đồng ý tổ chức Lễ Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
1139/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế, dự toán công trình Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng thay thế tại tại Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa
1140/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế, dự toán công trình Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng thay thế tại Ban quản lý rừng PHĐN liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu
30/2021/QĐ-UBND V/v Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1142/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế, dự toán công trình Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng thay thế của Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình
3055/UBND-TCDNC V/v đảm bảo công tác an ninh, trật tự; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
3056/UBND-VXNV Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ
3061/KH-UBND V/v Triển khai tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 tại tỉnh Ninh Thuận
3062/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3069/UBND-VXNV HỎA TỐC. V/v tăng cường giám sát, kiểm soát dịch Covid-19 trong tình hình mới phát sinh tại tỉnh Bình Dương
3074/KH-UBND V/v Kế hoạch hoạt động hè năm 2021
6
Hide details for 22/06/202122/06/2021
3009/UBND-KTTH V/v tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021
3019/UBND-VXNV HỎA TỐC. V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác giám sát, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng
208/BC-UBND V/v báo cáo tình hình, kết quả giám sát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 14.6 đến ngày 20/6/2021
3020/UBND-VXNV HỎA TỐC. V.v bổ sung thực hiện xét nghiệm giám sát dịch Covid-19 nhóm người trực tiếp làm việc trong các tiệm cắt tóc, gội đầu
3021/UBND-VXNV HỎA TỐC. V.v công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
3022/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.
3
Hide details for 21/06/202121/06/2021
2996/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh
2997/UBND-VXNV V/v xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng