Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Hide details for 17/05/202317/05/2023
0/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 20/2023 (Điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023)
647/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
648/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1942/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023)
649/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lê Đức Hùng (lần hai)
2
Hide details for 16/05/202316/05/2023
23/GP-UBND V/v Cấp Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở Trang trại điện mặt trời Hồ Núi Một 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
107/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023
5
Hide details for 15/05/202315/05/2023
1882/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
1876/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10/CT-UBND Về việc chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2024
633/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
1895/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác truyền thông chính sách
2
Hide details for 13/05/202313/05/2023
20/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 20/2023 (Từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023)
630/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (lần hai)
4
Hide details for 12/05/202312/05/2023
143/TB-VPUB V/v Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 4/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023
619/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Cả (lần hai)
1864/UBND-KTTH V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh
1865/UBND-KTTH V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công Nghệ Việt Nam năm 2023
5
Hide details for 11/05/202311/05/2023
1839/CT-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
615/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Việc làm, Bảo trợ xã hội và phòng, chống Tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
222/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định phân công trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
26/2023/QĐ-UBND V/v QĐ Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận
616/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc cấp phát gạo học kỳ II năm học 2022-2023 (đợt 2) hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
4
Show details for 10/05/202310/05/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng