Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 20/07/202220/07/2022
3167/KH-UBND V/v Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022
3168/UBND-TCDNC Về việc tăng cường công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
35/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 19/07/202219/07/2022
969/QĐ-UBND V/v Quyết định tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
3144/KH-BCĐ V/v Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.
3156/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 15/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3160/KH-UBND V/v Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2022
5
Hide details for 18/07/202218/07/2022
430/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3128/KH-UBND V/v Kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3133/KH-UBND V/v Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
966/QĐ-UBND V/v công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 14/7/2022)
3137/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện các Thông báo số 205/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
1
Hide details for 16/07/202216/07/2022
34/2022/QĐ-UBND V/v Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 14/07/202214/07/2022
915/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
3072/UBND-VXNV V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
180/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
1
Hide details for 13/07/202213/07/2022
3055/UBND-PVHCC V/v triển khai thực hiện giải pháp chủ yếu về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022
2
Hide details for 12/07/202212/07/2022
3036/KH-UBND V/v Tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch
422/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Sơn
1
Hide details for 11/07/202211/07/2022
861/QĐ-UBND V/v Quyết định kiện toàn Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận.
2
Hide details for 10/07/202210/07/2022
28/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2022)


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng