Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 04/08/202204/08/2022
3402/KH-UBND V/v Kế hoạch Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
79/TB-UBND Về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022)
43/2022/QĐ-UBND V/v Quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 03/08/202203/08/2022
1072/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2022
3374/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở trường THPT.
3376/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, không để dịch Covid-19 bùng phát
3381/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Gắn kết giáo dục nghề nghiệp giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và thị trường lao động đến năm 2025”
42/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
3394/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh
1
Hide details for 01/08/202201/08/2022
41/2022/QĐ-UBND V/v Quyết định bãi bỏ Quyết định số 84/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh quy định việc dạy và học tiếng Chăm trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
4
Hide details for 31/07/202231/07/2022
193/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
3335/UBND-VXNV V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 1596/BTĐKT-V.II ngày 06/7/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
3341/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3343/KH-UBND V/v Phổ biến các Luật mới được Quốc hội Khóa XV thông quatại Kỳ họp thứ 3 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5
Hide details for 29/07/202229/07/2022
1049/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
1050/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
445/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
1051/QĐ-UBND Về việc Ban hành khung giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
78/TB-UBND V/v Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển và triệu tập thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển công chức thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1
Hide details for 28/07/202228/07/2022
40/2022/QĐ-UBND QĐ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
4
Hide details for 27/07/202227/07/2022
3277/UBND-KTTH V/v thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh năm 2022
3284/UBND-VXNV V/v quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh
39/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng