Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 06/03/202406/03/2024
1
Show details for 05/03/202405/03/2024
3
Show details for 04/03/202404/03/2024
4
Show details for 03/03/202403/03/2024
1
Show details for 02/03/202402/03/2024
2
Show details for 01/03/202401/03/2024
3
Hide details for 28/02/202428/02/2024
12/2024/QĐ-UBND V/v QĐ Bãi bỏ Quyết định số 128/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11/2024/QĐ-UBND V/v QĐ Bãi bỏ Quyết định số 72/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
857/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, trao đổi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kết nối tín dụng cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
1
Show details for 27/02/202427/02/2024
1
Show details for 26/02/202426/02/2024
1
Show details for 22/02/202422/02/2024
7
Show details for 21/02/202421/02/2024
1
Show details for 20/02/202420/02/2024
3
Show details for 19/02/202419/02/2024
1
Show details for 17/02/202417/02/2024
1
Show details for 15/02/202415/02/2024
1
Show details for 12/02/202412/02/2024
1
Show details for 11/02/202411/02/2024
1
Show details for 07/02/202407/02/2024
5
Show details for 06/02/202406/02/2024
2
Show details for 05/02/202405/02/2024
1
Show details for 03/02/202403/02/2024
1
Show details for 02/02/202402/02/2024
1
Show details for 30/01/202430/01/2024
3
Show details for 29/01/202429/01/2024
2
Show details for 26/01/202426/01/2024
1
Show details for 25/01/202425/01/2024
5
Show details for 24/01/202424/01/2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng