Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Hide details for 28/04/202228/04/2022
488/QĐ-UBND Về việc giải thể Hội Thân nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài tỉnh Ninh Thuận
1784/KH-UBND V/v Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2022
490/QĐ-UBND V/v Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn giai đoạn 2021-2030
491/QĐ-UBND V/v Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.
1799/UBND-KTTH V/v triển khai Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1803/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/BCSĐ ngày 08/3/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4
Hide details for 27/04/202227/04/2022
486/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1765/UBND-KTTH V/v tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với hàng hóa xuất khẩu ngay tại vùng trồng
1770/KH-UBND V/v Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021.
487/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021.
2
Hide details for 26/04/202226/04/2022
483/QĐ-UBND Về việc miễm nhiệm và thu hồi Thẻ giám định viên tư pháp
1747/KH-UBND V/v Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2022
10
Hide details for 25/04/202225/04/2022
20/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
21/2022/QĐ-UBND Về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Ninh Thuận
1721/KH-UBND V/v Tổ chức Giải chạy địa hình Núi Chúa Ninh Thuận 2022 - Nhiệm vụ San hô cổ
480/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 21/4/2022
481/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
263/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu, tỉnh Ninh Thuận của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
1735/UBND-KTTH V/v tiếp tục tăng cường triển khai công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
482/QĐ-UBND V/v Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt
1736/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh tuyên truyền việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh
1738/UBND-VXNV V/v khẩn trương rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP.
2
Hide details for 23/04/202223/04/2022
1712/UBND-KTTH V/v rà soát, kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh
1714/KH-UBND V/v Hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025
10
Show details for 22/04/202222/04/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng