Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 25/07/202325/07/2023
42/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 24/07/202324/07/2023
984/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
3010/KH-UBND V/v Giám sát thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
986/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
987/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
5
Hide details for 21/07/202321/07/2023
41/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
972/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Ngọc Mai (lần hai)
974/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Ngọc Trúc (lần hai)
407/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần điện mặt trời Trung Nam thuê đất để xây dựng Trạm biến áp 220 kV Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam kết hợp nông nghiệp tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc
2996/UBND-TCD V/v đăng ký đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong lĩnh vực chuyển đổi số
3
Hide details for 20/07/202320/07/2023
77/TB-UBND V/v viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)
964/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
965/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 19/07/202319/07/2023
2937/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 223-KH/TU ngày 05/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2941/UBND-VXNV V/v triển khai rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
2948/UBND-TCD V/v triển khai các nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 740/BC-BDN ngày 13/6/2023 và Báo cáo số 789/BC-BDN ngày 26/6/2023 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
4
Hide details for 18/07/202318/07/2023
2913/UBND-VXNV V/v Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng
240/TB-VPUB Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại buổi làm việc với Thanh tra tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh
2925/UBND-KTTH V/v chuẩn bị các nội dung báo cáo phục vụ đoàn công tác của Chính phủ làm việc với địa phương (định kỳ hàng tháng)
395/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2
Hide details for 15/07/202315/07/2023
2890/UBND-PVHCC V/v triển khai cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí”
2891/UBND-TCD V/v triển khai sử dụng, vận hành chính thức Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh
3
Show details for 14/07/202314/07/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng