Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Show details for 28/04/202228/04/2022
4
Show details for 27/04/202227/04/2022
2
Show details for 26/04/202226/04/2022
10
Show details for 25/04/202225/04/2022
2
Show details for 23/04/202223/04/2022
10
Show details for 22/04/202222/04/2022
3
Show details for 21/04/202221/04/2022
13
Hide details for 20/04/202220/04/2022
17/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ quyết định số 38-2015-qd-ubnd ngay 03-7-2015 cua UBND tỉnhQ uy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1624/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
1629/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Thông báo kết quả của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi làm việc với Ban Thường vụ các huyện ủy, Thành ủy
1630/UBND-VXNV V/v tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm Halal.
1645/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 114/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
1654/UBND-VXNV V/v tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh
448/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Người có công, việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.
255/QĐ-UBND V/v Quyết định thành lập Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2022-2023.
1664/KH-UBND V/v Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổitrên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1663/CTR-UBND V/v Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1660/KH-UBND V/v Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hòa lưới 471 MW và khởi công 699 MW các dự án năng lượng tái tạo
19/2022/QĐ-UBND V/v Quy định mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
18/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6
Show details for 19/04/202219/04/2022
2
Show details for 18/04/202218/04/2022
1
Show details for 17/04/202217/04/2022
2
Show details for 11/04/202211/04/2022
1
Show details for 10/04/202210/04/2022
12
Show details for 08/04/202208/04/2022
3
Show details for 05/04/202205/04/2022
8
Show details for 04/04/202204/04/2022
8
Show details for 01/04/202201/04/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng