Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 09/10/202309/10/2023
4197/KH-UBND V/v Mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
2
Hide details for 06/10/202306/10/2023
4180/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
81/GM-HĐND tổ chức phiên họp liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
1
Hide details for 05/10/202305/10/2023
4165/UBND-VXNV V/v tổ chức các hoạt động chào mừng lễ hội Katê năm 2023
1
Hide details for 02/10/202302/10/2023
77/BC-VPUB V/v Kết quả xếp loại, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh tháng 9/2023
4
Hide details for 29/09/202329/09/2023
4070/KH-UBND V/v Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023.
4069/KH-UBND [HỎA TỐC] Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
4076/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại tỉnh Ninh Thuận
4074/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3
Hide details for 27/09/202327/09/2023
1270/QĐ-UBND V/v QĐ phê duyệt Điều lệ Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
4035/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh
4040/UBND-VXNV V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh
5
Hide details for 26/09/202326/09/2023
71/2023/QĐ-UBND Về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4009/KH-UBND V/v Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1264/QĐ-UBND V/v bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2023
1265/QĐ-UBND V/v Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
4018/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
6
Hide details for 25/09/202325/09/2023
538/QĐ-UBND V/v Công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2024
3975/UBND-VXNV V/v Chỉ đạo tổ chức lễ hội Katê năm 2023
3980/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị bàn về giải pháp phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3981/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới
3985/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo ngày 14/7/2023.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng