Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Hide details for 21/03/202221/03/2022
1138/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa những thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận
1135/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1134/UBND-KTTH V/v sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
312/QĐ-UBND V/v Thành lập Hội đồng thẩm tra Hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh Thuận
1131/KH-UBND V/v Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1141/UBND-TCDNC Về việc tổ chức, hoạt động và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành.
1147/KH-UBND V/v Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 19/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1155/UBND-KTTH V/v chính thức thực hiện phần mềm Phòng họp không dùng giấy “TD Ecabinet” bắt đầu từ ngày 15/3/2022
1153/KH-UBND V/v Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường các hoạt động phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 20/03/202220/03/2022
1116/UBND-KTTH V/v triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” lần 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
1122/UBND-VXNV V/v mở rộng “Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Ninh Thuận”
1126/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Quảng Nam năm 2022
36/TB-UBND V/v Chương trình thăm của lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Ramưwan năm 2022
1
Hide details for 19/03/202219/03/2022
12/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12/2022 (Từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2022)
1
Hide details for 18/03/202218/03/2022
1102/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
7
Hide details for 17/03/202217/03/2022
304/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025
1081/KH-UBND V/v Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1095/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 73/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
1093/KH-UBND V/v Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1091/UBND-VXNV V/v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tới
1089/KH-UBND V/v Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022) gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022)
1077/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 16/03/202216/03/2022
1071/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện công tác bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2022
302/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng