Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Hide details for 08/08/202208/08/2022
3451/UBND-VXNV V/v tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
3456/UBND-VXNV V/v triển khai Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
1092/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 04/8/2022
3782/KH-UBND V/v Kế hoạch Phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
3789/KH-UBND V/v Kế hoạch Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030
1
Hide details for 06/08/202206/08/2022
3442/KH-UBND V/v Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
4
Hide details for 05/08/202205/08/2022
1080/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án “Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
3420/KH-UBND V/v Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3423/UBND-VXNV V/v triển khai Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
3430/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue và các dịch bệnh truyền nhiễm khác
3
Hide details for 04/08/202204/08/2022
3402/KH-UBND V/v Kế hoạch Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
79/TB-UBND Về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022)
43/2022/QĐ-UBND V/v Quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 03/08/202203/08/2022
1072/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2022
3374/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở trường THPT.
3376/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, không để dịch Covid-19 bùng phát
3381/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Gắn kết giáo dục nghề nghiệp giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và thị trường lao động đến năm 2025”
42/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
3394/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh
1
Hide details for 01/08/202201/08/2022
41/2022/QĐ-UBND V/v Quyết định bãi bỏ Quyết định số 84/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh quy định việc dạy và học tiếng Chăm trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
4
Hide details for 31/07/202231/07/2022
193/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
3335/UBND-VXNV V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 1596/BTĐKT-V.II ngày 06/7/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
3341/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng