Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 11/02/202411/02/2024
11/QĐ-VPUB Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1
Hide details for 07/02/202407/02/2024
588/UBND-TCD V/v thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
5
Hide details for 06/02/202406/02/2024
31/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024
574/UBND-VXNV [HỎA TỐC] đảm bảo nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024
579/UBND-VXNV (HỎA TỐC) V/v thực hiện treo cờ, trang trí, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
160/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài chính y tế và Lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
159/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 05/02/202405/02/2024
147/QĐ-UBND V/v Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (kèm theo kế hoạch).
548/KH-UBND V/v Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2024
1
Hide details for 03/02/202403/02/2024
6/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 06-07/2024 (Từ ngày 05/02 đến ngày 16/02/2024)
1
Hide details for 02/02/202402/02/2024
581/KH-BCĐ V/v Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024
1
Hide details for 30/01/202430/01/2024
488/KH-UBND V/v Tổ chức Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Thuận và Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2024-2025 và những năm tiếp theo
3
Hide details for 29/01/202429/01/2024
461/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị Hội nghị đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch năm 2023 và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
450/KH-UBND V/v Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024
71/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2024
2
Hide details for 26/01/202426/01/2024
420/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)
5/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 05/2024 (Từ ngày 29/01 đến ngày 02/02/2024)
1
Hide details for 25/01/202425/01/2024
112/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
5
Hide details for 24/01/202424/01/2024
393/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng