Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 06/05/202206/05/2022
24/2022/QĐ-UBND V/v Quyết định quy định mức thu học phí trong năm học 2022-2023 và vùng thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1898/KH-UBND V/v Tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022
532/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận
7
Hide details for 05/05/202205/05/2022
511/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Ninh Thuận
23/2022/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
1870/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
515/QĐ-UBND V/v Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
1873/UBND-KTTH V/v thực hiện Chỉ thị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
517/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1881/UBND-KTTH V/v triển khai Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 18/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5
Hide details for 04/05/202204/05/2022
1862/KH-UBND V/v Kế hoạch xét tuyển công chức thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1864/KH-UBND V/v Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
1865/KH-UBND V/v Kế hoạch Sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh
1866/BĐHCĐS-KTTH V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh
507/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 28/4/2022,
6
Hide details for 03/05/202203/05/2022
1842/UBND-PVHCC V/v tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh
1855/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1856/PA-UBND V/v Triển khai thực hiện các giải pháp xúc tiến, đón khách du lịch vào dịp hè và trong thời gian tới
1857/UBND-VXNV V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
1859/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1854/UBND-VXNV V/v Chi đao tổ chức lễ Phật đản năm 2022-Phật lịch 2566
12
Hide details for 29/04/202229/04/2022
1813/KH-UBND V/v Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh
1815/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 381/CĐ-TTg ngày 25/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
497/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.
1826/CTR-BCĐ V/v Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng