Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 06/05/202206/05/2022
7
Show details for 05/05/202205/05/2022
5
Show details for 04/05/202204/05/2022
6
Hide details for 03/05/202203/05/2022
1842/UBND-PVHCC V/v tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh
1855/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1856/PA-UBND V/v Triển khai thực hiện các giải pháp xúc tiến, đón khách du lịch vào dịp hè và trong thời gian tới
1857/UBND-VXNV V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
1859/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1854/UBND-VXNV V/v Chi đao tổ chức lễ Phật đản năm 2022-Phật lịch 2566
12
Show details for 29/04/202229/04/2022
6
Show details for 28/04/202228/04/2022
4
Show details for 27/04/202227/04/2022
2
Show details for 26/04/202226/04/2022
10
Show details for 25/04/202225/04/2022
2
Show details for 23/04/202223/04/2022
10
Show details for 22/04/202222/04/2022
3
Show details for 21/04/202221/04/2022
13
Show details for 20/04/202220/04/2022
6
Show details for 19/04/202219/04/2022
2
Show details for 18/04/202218/04/2022
1
Show details for 17/04/202217/04/2022
2
Show details for 11/04/202211/04/2022
1
Show details for 10/04/202210/04/2022
12
Show details for 08/04/202208/04/2022
3
Show details for 05/04/202205/04/2022
8
Show details for 04/04/202204/04/2022
8
Show details for 01/04/202201/04/2022
6
Show details for 31/03/202231/03/2022
3
Show details for 30/03/202230/03/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng