Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Hide details for 26/10/202226/10/2022
1474/QĐ-UBND V/v Thành lập Tổ công tác tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4639/KH-UBND V/v KH Tổ chức Hội nghị “Nhận diện tiềm năng và cơ hội thị trường Bất động sản Ninh Thuận”
4642/UBND-PVHCC V/v triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
1481/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của bà Võ Thị Tuyết Mi
1482/QĐ-UBND V/v Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác khoáng sản cát xây dựng sông Gia tại khu vực xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước và xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Khoáng sản Mai Nguyên
4657/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp tăng trưởng trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, khai khoáng trên địa bàn tỉnh 03 tháng cuối năm
3
Hide details for 24/10/202224/10/2022
58/2022/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành quy định về xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1468/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 20/10/2022
4617/KH-UBND V/v KH Tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh
3
Hide details for 23/10/202223/10/2022
4598/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022
4599/UBND-KTTH Vv triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ
4607/UBND-VXNV V/v phối hợp tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh năm 2022
4
Hide details for 21/10/202221/10/2022
275/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
4587/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
1461/QĐ-UBND V/v Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
43/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43/2022 (Từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2022)
2
Hide details for 20/10/202220/10/2022
4568/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 12/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4560/UBND-PVHCC V/v đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
3
Hide details for 19/10/202219/10/2022
4525/KH-UBND V/v Bình ổn thị trường tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh
4530/UBND-VXNV V/v tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về tiếp tục nâng cao chất lượng vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
4538/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023
5
Hide details for 18/10/202218/10/2022
4497/KH-UBND V/v Phát triển dược liệu tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
1440/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng