Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 03/01/202403/01/2024
24/UBND-TCD V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh
3
Hide details for 02/01/202402/01/2024
3/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 04/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
7/UBND-VXNV V/v đánh giá xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân các đơn vị, chủ đầu tư trong thực hiện giải ngân đầu tư công năm 2023
8/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 31/12/202331/12/2023
1893/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
96/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 30/12/202330/12/2023
1/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 01/2024 (Từ ngày 01/01 đến ngày 05/01/2024)
1892/QĐ-UBND V/v đăng ký danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2024
8
Hide details for 29/12/202329/12/2023
1852/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
1855/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
5463/UBND-KTTH V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 và những nhiệm vụ, giải pháp trong tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024
5465/KH-BTC V/v Tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
759/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy trình vận hành Hệ thống công trình thủy lợi hồ chứa nước Suối Lớn, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
5479/UBND-KTTH V/v làm rõ các quy định và đề xuất cơ quan quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, đề xuất cơ quan làm chủ đầu tư các dự án từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2023 của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
5482/KH-UBND V/v Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
372/BC-UBND V/v Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
2
Hide details for 28/12/202328/12/2023
5445/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 249-KH/TU ngày 21/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ
5444/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
1
Hide details for 27/12/202327/12/2023
15/CT-UBND Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
3
Hide details for 26/12/202326/12/2023
72/GP-UBND V/v Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần đầu tư Điện Phước Hữu được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1 tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước
741/QĐ-UBND V/v QĐ tạm giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2024
5386/UBND-KTTH (HỎA TỐC) V/v khẩn trương rà soát, đăng ký danh mục nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng