Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 12/05/202212/05/2022
13
Show details for 11/05/202211/05/2022
3
Show details for 10/05/202210/05/2022
8
Hide details for 09/05/202209/05/2022
57/TB-UBND V/v Thông báo chương trình thăm nhân dịp lễ Phật đản năm 2022
1935/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh
1938/KH-UBND V/v Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
543/QĐ-UBND Về việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc
546/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1944/KH-BCĐ V/v Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1945/KH-BCĐ V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2022 (gọi tắt là Đề án 938)
1943/CV-BDD V/v tăng cường tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn
9
Show details for 08/05/202208/05/2022
3
Show details for 06/05/202206/05/2022
7
Show details for 05/05/202205/05/2022
5
Show details for 04/05/202204/05/2022
6
Show details for 03/05/202203/05/2022
12
Show details for 29/04/202229/04/2022
6
Show details for 28/04/202228/04/2022
4
Show details for 27/04/202227/04/2022
2
Show details for 26/04/202226/04/2022
10
Show details for 25/04/202225/04/2022
2
Show details for 23/04/202223/04/2022
10
Show details for 22/04/202222/04/2022
3
Show details for 21/04/202221/04/2022
13
Show details for 20/04/202220/04/2022
6
Show details for 19/04/202219/04/2022
2
Show details for 18/04/202218/04/2022
1
Show details for 17/04/202217/04/2022
2
Show details for 11/04/202211/04/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng