Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 28/06/202228/06/2022
373/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thuận Bắc
372/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
369/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
371/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Hải
8
Hide details for 27/06/202227/06/2022
2785/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022
784/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2022
781/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, thay thế Trưởng ban Ban Điều hành Đề án Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” giai đoạn 2018-2022
2780/KH-UBND V/v Tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2793/KH-UBND V/v Tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022
785/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2022
2794/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
2795/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.
1
Hide details for 26/06/202226/06/2022
10/CT-UBND Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 25/06/202225/06/2022
360/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận
8
Hide details for 24/06/202224/06/2022
2739/UBND-PVHCC V/v triển khai thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2745/UBND-VXNV V/v triển khai Công điện 815/CĐ-BYT của Bộ Y tế
2749/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công văn số 2563/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2753/UBND-BCĐTHI-CV V/v tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 694/TB-BGDĐT ngày 21/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
26/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26/2022 (Từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2022)
31/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế và máy móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2756/UBND-VXNV V/v triển khai các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022
771/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
4
Hide details for 23/06/202223/06/2022
762/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
2729/UBND-PVHCC V/v triển khai thí điểm hệ thống tổng đài tự động phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng