Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 14/01/202214/01/2022
210/CTR-UBND V/v Thăm, chúc thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
212/UBND-VXNV V/v hỗ trợ test Covid-19 tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh
219/KH-UBND V/v Triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020
9
Hide details for 12/01/202212/01/2022
151/UBND-KTTH V/v thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
166/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
46/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc công nhận xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
49/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc công nhận xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
47/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc công nhận xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
48/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc công nhận xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
50/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc công nhận xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
51/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc công nhận xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
182/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai Chương trình “Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030”
6
Hide details for 11/01/202211/01/2022
120/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
123/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Lễ phát động“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022
126/UBND-VXNV V/v tổ chức Hội nghị Công bố Đề án phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
3/2022/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
4/CT-UBND Về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
143/UBND-TTPVHCC V/v tiếp tục triển khai các công việc đảm bảo cung cấp số liệu chính xác, hiệu quả cho hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện TTHC của Văn phòng Chính phủ
9
Hide details for 10/01/202210/01/2022
104/UBND-KTTH V/v tiếp tục thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2022
2/2022/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1/CT-UBND Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
113/UBND-KTTH V/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công
35/QĐ-UBND V/v Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hành (lần hai)
36/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 07 giờ 00 ngày 07/01/2022
114/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
37/QĐ-UBND V/v Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng