Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 14/01/202214/01/2022
9
Hide details for 12/01/202212/01/2022
151/UBND-KTTH V/v thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
166/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
46/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc công nhận xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
49/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc công nhận xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
47/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc công nhận xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
48/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc công nhận xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
50/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc công nhận xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
51/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc công nhận xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
182/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai Chương trình “Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030”
6
Show details for 11/01/202211/01/2022
9
Show details for 10/01/202210/01/2022
1
Show details for 09/01/202209/01/2022
4
Show details for 08/01/202208/01/2022
1
Show details for 07/01/202207/01/2022
7
Show details for 06/01/202206/01/2022
5
Show details for 05/01/202205/01/2022
4
Show details for 04/01/202204/01/2022
2
Show details for 02/01/202202/01/2022
16
Show details for 31/12/202131/12/2021
5
Show details for 30/12/202130/12/2021
2
Show details for 29/12/202129/12/2021
7
Show details for 28/12/202128/12/2021
4
Show details for 27/12/202127/12/2021
2
Show details for 25/12/202125/12/2021
11
Show details for 24/12/202124/12/2021
5
Show details for 23/12/202123/12/2021
4
Show details for 22/12/202122/12/2021
11
Show details for 21/12/202121/12/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng