Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 14/01/202214/01/2022
9
Show details for 12/01/202212/01/2022
6
Show details for 11/01/202211/01/2022
9
Show details for 10/01/202210/01/2022
1
Show details for 09/01/202209/01/2022
4
Show details for 08/01/202208/01/2022
1
Show details for 07/01/202207/01/2022
7
Show details for 06/01/202206/01/2022
5
Show details for 05/01/202205/01/2022
4
Show details for 04/01/202204/01/2022
2
Show details for 02/01/202202/01/2022
16
Show details for 31/12/202131/12/2021
5
Show details for 30/12/202130/12/2021
2
Show details for 29/12/202129/12/2021
7
Show details for 28/12/202128/12/2021
4
Show details for 27/12/202127/12/2021
2
Show details for 25/12/202125/12/2021
11
Hide details for 24/12/202124/12/2021
6994/UBND-KTTH V/v triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022 trên địa bàn tỉnh
6983/UBND-VXNV V/v tham mưu tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021
6982/UBND-VXNV Số: /UBND-VXNVV/v tham mưu triển khaiThông báo 347/TB-VPCPcủa Văn phòng Chính phủ. Ninh Thuận, ngày tháng 12 năm 2021
6995/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân; đối tượng, kinh phí thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
21/CT-UBND Về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2022.
2390/QĐ-UBND Về việc bổ sung Khoản 3 vào Điều 2 Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 11/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ kiểm toán nội bộ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới
6998/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2392/QĐ-UBND V/v thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022
7001/UBND-VXNV V/v triển khai các Công điện của TTCP, VPCP
2394/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2021 - 2022.
92/2021/QĐ-UBND V/v Quyết định quy định chính sách không thu học phí có thời hạn năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
5
Show details for 23/12/202123/12/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng