Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 14/01/202214/01/2022
9
Show details for 12/01/202212/01/2022
6
Show details for 11/01/202211/01/2022
9
Show details for 10/01/202210/01/2022
1
Show details for 09/01/202209/01/2022
4
Show details for 08/01/202208/01/2022
1
Show details for 07/01/202207/01/2022
7
Show details for 06/01/202206/01/2022
5
Show details for 05/01/202205/01/2022
4
Show details for 04/01/202204/01/2022
2
Show details for 02/01/202202/01/2022
16
Show details for 31/12/202131/12/2021
5
Show details for 30/12/202130/12/2021
2
Show details for 29/12/202129/12/2021
7
Hide details for 28/12/202128/12/2021
7031/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác phối hợp trong triển khai các nhiệm vụ được giao
7033/UBND-VXNV V/v triển khai Công điện số 1815/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
7037/UBND-TTPVHCC V/v tham mưu triển khai thực hiện hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
2414/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Đoàn Thị Nga (lần hai)
93/2021/QĐ-UBND V/v Quyết định quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động và trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2415/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tư (lần hai)
2417/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hoa (lần hai)
4
Show details for 27/12/202127/12/2021
2
Show details for 25/12/202125/12/2021
11
Show details for 24/12/202124/12/2021
5
Show details for 23/12/202123/12/2021
4
Show details for 22/12/202122/12/2021
11
Show details for 21/12/202121/12/2021
5
Show details for 20/12/202120/12/2021
1
Show details for 19/12/202119/12/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng