Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 14/01/202214/01/2022
9
Show details for 12/01/202212/01/2022
6
Show details for 11/01/202211/01/2022
9
Show details for 10/01/202210/01/2022
1
Show details for 09/01/202209/01/2022
4
Show details for 08/01/202208/01/2022
1
Show details for 07/01/202207/01/2022
7
Show details for 06/01/202206/01/2022
5
Show details for 05/01/202205/01/2022
4
Show details for 04/01/202204/01/2022
2
Show details for 02/01/202202/01/2022
16
Show details for 31/12/202131/12/2021
5
Hide details for 30/12/202130/12/2021
7063/UBND-VXNV V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị
7062/KH-BTC V/v Tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trực quan mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
7068/UBND-KTTH V/v điều chỉnh kế hoạch năm 2022 Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tại tỉnh Ninh Thuận
7081/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
95/2021/QĐ-UBND V/v Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục II kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận.
2
Show details for 29/12/202129/12/2021
7
Show details for 28/12/202128/12/2021
4
Show details for 27/12/202127/12/2021
2
Show details for 25/12/202125/12/2021
11
Show details for 24/12/202124/12/2021
5
Show details for 23/12/202123/12/2021
4
Show details for 22/12/202122/12/2021
11
Show details for 21/12/202121/12/2021
5
Show details for 20/12/202120/12/2021
1
Show details for 19/12/202119/12/2021
1
Show details for 18/12/202118/12/2021
9
Show details for 17/12/202117/12/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng