Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 14/01/202214/01/2022
9
Show details for 12/01/202212/01/2022
6
Show details for 11/01/202211/01/2022
9
Show details for 10/01/202210/01/2022
1
Show details for 09/01/202209/01/2022
4
Show details for 08/01/202208/01/2022
1
Show details for 07/01/202207/01/2022
7
Hide details for 06/01/202206/01/2022
1/2022/QĐ-UBND V/v Quyết định Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (QPPL)
61/UBND-TCDNC Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
12/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án “Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025”
69/UBND-VXNV V/v triển khai Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
72/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026.
67/UBND-VXNV V/v tổ chức Vườn hoa Xuân và trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan dịp Tết Nguyên Đán năm 2022
66/UBND-VXNV V/v tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Nhâm Dần 2022
5
Show details for 05/01/202205/01/2022
4
Show details for 04/01/202204/01/2022
2
Show details for 02/01/202202/01/2022
16
Show details for 31/12/202131/12/2021
5
Show details for 30/12/202130/12/2021
2
Show details for 29/12/202129/12/2021
7
Show details for 28/12/202128/12/2021
4
Show details for 27/12/202127/12/2021
2
Show details for 25/12/202125/12/2021
11
Show details for 24/12/202124/12/2021
5
Show details for 23/12/202123/12/2021
4
Show details for 22/12/202122/12/2021
11
Show details for 21/12/202121/12/2021
5
Show details for 20/12/202120/12/2021
1
Show details for 19/12/202119/12/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng