Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 14/01/202214/01/2022
9
Show details for 12/01/202212/01/2022
6
Show details for 11/01/202211/01/2022
9
Hide details for 10/01/202210/01/2022
104/UBND-KTTH V/v tiếp tục thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2022
2/2022/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1/CT-UBND Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
113/UBND-KTTH V/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công
35/QĐ-UBND V/v Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hành (lần hai)
36/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 07 giờ 00 ngày 07/01/2022
114/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
37/QĐ-UBND V/v Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
2/CT-UBND Về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992 - 01/4/2022)
1
Show details for 09/01/202209/01/2022
4
Show details for 08/01/202208/01/2022
1
Show details for 07/01/202207/01/2022
7
Show details for 06/01/202206/01/2022
5
Show details for 05/01/202205/01/2022
4
Show details for 04/01/202204/01/2022
2
Show details for 02/01/202202/01/2022
16
Show details for 31/12/202131/12/2021
5
Show details for 30/12/202130/12/2021
2
Show details for 29/12/202129/12/2021
7
Show details for 28/12/202128/12/2021
4
Show details for 27/12/202127/12/2021
2
Show details for 25/12/202125/12/2021
11
Show details for 24/12/202124/12/2021
5
Show details for 23/12/202123/12/2021
4
Show details for 22/12/202122/12/2021
11
Show details for 21/12/202121/12/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng