Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Hide details for 31/08/202031/08/2020
3227/UBND-VXNV V/v tham mưu đề xuất thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Ba Bể của Công ty Cổ phần Sơn Hải.
3226/UBND-VXNV V/v tham mưu chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ ép buộc lang thang xin ăn.
3091/UBND-VXNV HỎA TỐC. V/v triển khai kế hoạch tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước cách ly y tế tập trung.
3230/VPUB-VXNV V/v tham mưu phê duyệt Đề cương và dự toán lập Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2020-2025
267/BC-UBND V/v báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020
1502/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Show details for 24/08/202024/08/2020
6
Show details for 21/08/202021/08/2020
5
Show details for 20/08/202020/08/2020
6
Show details for 19/08/202019/08/2020
6
Show details for 18/08/202018/08/2020
15
Show details for 17/08/202017/08/2020
7
Show details for 14/08/202014/08/2020
4
Show details for 13/08/202013/08/2020
2
Show details for 12/08/202012/08/2020
5
Show details for 11/08/202011/08/2020
7
Show details for 10/08/202010/08/2020
2
Show details for 09/08/202009/08/2020
4
Show details for 07/08/202007/08/2020
3
Show details for 06/08/202006/08/2020
6
Show details for 05/08/202005/08/2020
10
Show details for 04/08/202004/08/2020
4
Show details for 03/08/202003/08/2020
12
Show details for 31/07/202031/07/2020
7
Show details for 30/07/202030/07/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng