Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 24/08/202324/08/2023
13/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh
53/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 4 Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3538/KH-UBND V/v Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Chung cư CC1 năm 2023.
3537/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2023-2030
7
Hide details for 23/08/202323/08/2023
3522/UBND-KTTH V/v tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn, phát triển và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam
1122/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
1121/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
1120/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
295/TB-VPUB Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án và các tồn tại, vướng mắc liên quan công tác GPMB dự án Tổ hợp khách sạn, khu thương mại, căn hộ du lịch Dubai Tower, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
3598/VPUB-KTTH V/v khẩn trương tham mưu báo cáo tổng kết thi hành Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008
52/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5
Hide details for 22/08/202322/08/2023
51/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022
3484/UBND-VXNV V/v triển khai Kế hoạch Tổ chức giải Golf ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1108/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
3488/UBND-VXNV V/v Tăng cường thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024
3498/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 09 tháng triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2023 và Tổng kết Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9
Hide details for 21/08/202321/08/2023
1099/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lương Đình Phổ (lần hai)
1100/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phương (lần hai)
50/2023/QĐ-UBND V/v Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1105/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
1104/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
3469/UBND-VXNV V/v Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế hệ thống chính trị tỉnh Ninh Thuận đến hết năm 2026
3473/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2030.
3482/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023
3479/KH-UBND V/v Kế hoạch Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Show details for 18/08/202318/08/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng