Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 27/05/202227/05/2022
2287/UBND-VXNV V/v báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
24/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 02/6/2022)
2289/KH-UBND V/v Triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
2291/UBND-KTTH V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 23/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
2303/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh triển khai cho vay theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ
2305/KH-UBND V.v Phát động phong trào thi đua tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
639/QĐ-UBND V.v Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 tỉnh Ninh Thuận.
8
Hide details for 26/05/202226/05/2022
2244/KH-UBND V/v Tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ
2247/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2022
2263/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ
27/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2279/UBND-VXNV V/v tiếp nhận hồ sơ và thu phí thi tuyển công chức năm 2022
59/TB-UBND Về việc tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2022
2272/UBND-VXNV V/v phối hợp tổ chức một số hoạt động trong khuôn khổ Năm du lịch Quốc gia 2023
8/CT-UBND về việc triển khai thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
4
Hide details for 25/05/202225/05/2022
627/QĐ-UBND V/v Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 tỉnh Ninh Thuận.
2219/UBND-HĐTNN V/v thông báo một số nội dung có liên quan và triệu tập cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương năm 2022
2234/KH-UBND V/v Tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2022
2240/UBND-TCDNC Về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người, nhà để ở, kết hợp sản xuất, kinh doanh, khu dân cư mùa hanh khô.
4
Hide details for 24/05/202224/05/2022
2203/CT-UBND V/v Thăm tặng, quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2022
623/QĐ-UBND V/v Ban hành Đề án “Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”
2201/UBND-VXNV V/v thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2211/UBND-KTTH V/v chậm thực hiện thủ tục quyết toán Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung.
3
Hide details for 23/05/202223/05/2022
293/QĐ-UBND V/v Quyết định phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2184/KH-UBND Về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng