Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 26/08/202326/08/2023
3577/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ năm
3578/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3579/KH-UBND V/v KH Lấy phiếu tín nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (không phải là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
10
Hide details for 25/08/202325/08/2023
3558/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh
3559/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2023.
3560/UBND-VXNV V/v rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
3561/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
3564/UBND-VXNV V/v tăng cường thực hiện một số giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến
3566/UBND-TCD V/v khẩn trương thống kê các thủ tục hành chính có khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
3569/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3571/UBND-TCD V/v xử lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
3573/UBND-KTTH V/v xem xét tham mưu xử lý trách nhiệm tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay
3570/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022 - 2026 (thay thế Kế hoạch 1294/KH-UBND)
4
Hide details for 24/08/202324/08/2023
13/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh
53/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 4 Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3538/KH-UBND V/v Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Chung cư CC1 năm 2023.
3537/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2023-2030
7
Hide details for 23/08/202323/08/2023
3522/UBND-KTTH V/v tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn, phát triển và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam
1122/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
1121/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
1120/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
295/TB-VPUB Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án và các tồn tại, vướng mắc liên quan công tác GPMB dự án Tổ hợp khách sạn, khu thương mại, căn hộ du lịch Dubai Tower, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
3598/VPUB-KTTH V/v khẩn trương tham mưu báo cáo tổng kết thi hành Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008
52/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5
Hide details for 22/08/202322/08/2023
51/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng