Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Show details for 24/01/202424/01/2024
2
Show details for 23/01/202423/01/2024
1
Show details for 22/01/202422/01/2024
1
Show details for 21/01/202421/01/2024
1
Show details for 20/01/202420/01/2024
2
Show details for 19/01/202419/01/2024
1
Show details for 18/01/202418/01/2024
1
Show details for 17/01/202417/01/2024
3
Show details for 16/01/202416/01/2024
2
Show details for 15/01/202415/01/2024
1
Show details for 14/01/202414/01/2024
1
Show details for 13/01/202413/01/2024
3
Show details for 12/01/202412/01/2024
3
Show details for 10/01/202410/01/2024
1
Show details for 04/01/202404/01/2024
1
Show details for 03/01/202403/01/2024
3
Show details for 02/01/202402/01/2024
2
Show details for 31/12/202331/12/2023
2
Show details for 30/12/202330/12/2023
8
Show details for 29/12/202329/12/2023
2
Show details for 28/12/202328/12/2023
1
Show details for 27/12/202327/12/2023
3
Hide details for 26/12/202326/12/2023
72/GP-UBND V/v Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần đầu tư Điện Phước Hữu được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1 tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước
741/QĐ-UBND V/v QĐ tạm giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2024
5386/UBND-KTTH (HỎA TỐC) V/v khẩn trương rà soát, đăng ký danh mục nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh
1
Show details for 25/12/202325/12/2023
5
Show details for 22/12/202322/12/2023
1
Show details for 21/12/202321/12/2023
6
Show details for 20/12/202320/12/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng