Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 15/03/202215/03/2022
11/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)
6/CT-UBND Về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1046/KH-UBND V/v Kế hoạch Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022
3
Hide details for 14/03/202214/03/2022
288/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 10/3/2022
1027/UBND-VXNV V/v Chỉ đạo tổ chức Tết Ramưwan năm 2022 của đồng bào Chăm
1028/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện chính sách dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
3
Hide details for 13/03/202213/03/2022
284/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
1018/KH-UBND V/v Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1019/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các Hội nghị, Hội chợ các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận
3
Hide details for 12/03/202212/03/2022
1007/KH-UBND V/v Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
1008/KH-UBND V/v Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1009/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thảo “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đườngđổi mới và phát triển”
7
Hide details for 11/03/202211/03/2022
997/BĐHCĐS-KTTH V/v thực hiện Thông báo kết luận số 01-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận
11/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11/2022 (Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)
993/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực Thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021 – 2025”
992/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2026.
991/UBND-VXNV V/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
1003/UBND-KTTH V/v thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 04/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
272/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu hồi biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10
Hide details for 10/03/202210/03/2022
253/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận
967/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022
254/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
255/QĐ-UBND Về việc bổ sung Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Ninh Thuận năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
258/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng