Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 19/04/202419/04/2024
1
Show details for 17/04/202417/04/2024
6
Show details for 16/04/202416/04/2024
7
Show details for 12/04/202412/04/2024
2
Show details for 11/04/202411/04/2024
2
Show details for 10/04/202410/04/2024
1
Show details for 09/04/202409/04/2024
6
Show details for 08/04/202408/04/2024
2
Show details for 07/04/202407/04/2024
7
Hide details for 05/04/202405/04/2024
1482/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh
208/QĐ-UBND Về việc cấp phát gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận học kỳ II năm học 2023-2024
24/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 62/2023/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi đối với các giải thi đấu thể thao; chế độ, tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1489/KH-UBND V/v Tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
39/TB-UBND Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ tổ Hùng Vương (Ngày 10 tháng 3 Âm lịch)
384/QĐ-HĐGDNN Về việc thành lập Tiểu ban tư vấn của Hội đồng giáo dục nghề nghiệp tỉnh lĩnh vực Nông nghiệp đặc thù
1474/UBND-VXNV V/v tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ, thu hút du khách trong dịp lễ 30/4/2024 và 01/5/2024
4
Show details for 04/04/202404/04/2024
2
Show details for 03/04/202403/04/2024
3
Show details for 01/04/202401/04/2024
3
Show details for 29/03/202429/03/2024
2
Show details for 28/03/202428/03/2024
3
Show details for 27/03/202427/03/2024
2
Show details for 26/03/202426/03/2024
5
Show details for 25/03/202425/03/2024
2
Show details for 24/03/202424/03/2024
2
Show details for 22/03/202422/03/2024
3
Show details for 21/03/202421/03/2024
6
Show details for 20/03/202420/03/2024
3
Show details for 19/03/202419/03/2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng