Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 30/01/202430/01/2024
488/KH-UBND V/v Tổ chức Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Thuận và Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2024-2025 và những năm tiếp theo
3
Hide details for 29/01/202429/01/2024
461/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị Hội nghị đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch năm 2023 và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
450/KH-UBND V/v Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024
71/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2024
2
Hide details for 26/01/202426/01/2024
420/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)
5/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 05/2024 (Từ ngày 29/01 đến ngày 02/02/2024)
1
Hide details for 25/01/202425/01/2024
112/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
5
Hide details for 24/01/202424/01/2024
393/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
390/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
99/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2/CT-UBND V/v Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
359/VPUB-KTTH chuẩn bị nội dung báo cáo và bố trí địa điểm đến thăm, chúc Tết, động viên các đơn vị thi công tuyến đường cao tốc và đường nối cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh
2
Hide details for 23/01/202423/01/2024
361/KH-UBND V/v Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
368/UBND-KTTH V/v rà soát, tham mưu xử lý những tồn tại, hạn chế trong việc chậm lập quyết toán dự án hoàn thành
1
Hide details for 22/01/202422/01/2024
351/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024
1
Hide details for 21/01/202421/01/2024
346/UBND-VXNV V/v tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 20/01/202420/01/2024
4/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 04/2024 (Từ ngày 22/01 đến ngày 26/01/2024)
2
Hide details for 19/01/202419/01/2024
315/UBND-KTTH V/v chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
76/QĐ-UBND Về việc giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ và chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
1
Show details for 18/01/202418/01/2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng