Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Hide details for 04/05/202204/05/2022
1862/KH-UBND V/v Kế hoạch xét tuyển công chức thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1864/KH-UBND V/v Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
1865/KH-UBND V/v Kế hoạch Sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh
1866/BĐHCĐS-KTTH V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh
507/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 28/4/2022,
6
Hide details for 03/05/202203/05/2022
1842/UBND-PVHCC V/v tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh
1855/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1856/PA-UBND V/v Triển khai thực hiện các giải pháp xúc tiến, đón khách du lịch vào dịp hè và trong thời gian tới
1857/UBND-VXNV V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
1859/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1854/UBND-VXNV V/v Chi đao tổ chức lễ Phật đản năm 2022-Phật lịch 2566
12
Hide details for 29/04/202229/04/2022
1813/KH-UBND V/v Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh
1815/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 381/CĐ-TTg ngày 25/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
497/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.
1826/CTR-BCĐ V/v Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025
495/QĐ-UBND Về việc cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Ninh Thuận
1825/KH-UBND V/v Thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn tỉnh
22/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều củaSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
1821/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022
1820/KH-UBND V/v Thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2022
55/HĐGSXS-TB V/v thay đổi thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, Ban Giám sát xổ số huyện Ninh Sơn.
1829/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
1831/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh cập nhật, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 28/04/202228/04/2022
488/QĐ-UBND Về việc giải thể Hội Thân nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài tỉnh Ninh Thuận
1784/KH-UBND V/v Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2022
490/QĐ-UBND V/v Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn giai đoạn 2021-2030


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng