Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
12
Hide details for 29/04/202229/04/2022
1813/KH-UBND V/v Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh
1815/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 381/CĐ-TTg ngày 25/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
497/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.
1826/CTR-BCĐ V/v Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025
495/QĐ-UBND Về việc cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Ninh Thuận
1825/KH-UBND V/v Thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn tỉnh
22/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều củaSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
1821/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022
1820/KH-UBND V/v Thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2022
55/HĐGSXS-TB V/v thay đổi thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, Ban Giám sát xổ số huyện Ninh Sơn.
1829/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
1831/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh cập nhật, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 28/04/202228/04/2022
488/QĐ-UBND Về việc giải thể Hội Thân nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài tỉnh Ninh Thuận
1784/KH-UBND V/v Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2022
490/QĐ-UBND V/v Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn giai đoạn 2021-2030
491/QĐ-UBND V/v Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.
1799/UBND-KTTH V/v triển khai Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1803/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/BCSĐ ngày 08/3/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4
Hide details for 27/04/202227/04/2022
486/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1765/UBND-KTTH V/v tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với hàng hóa xuất khẩu ngay tại vùng trồng
1770/KH-UBND V/v Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021.
487/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021.
2
Hide details for 26/04/202226/04/2022
483/QĐ-UBND Về việc miễm nhiệm và thu hồi Thẻ giám định viên tư pháp
1747/KH-UBND V/v Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2022
10
Hide details for 25/04/202225/04/2022
20/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng