Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Hide details for 04/06/202004/06/2020
1995/UBND-VXNV V.v đồng ý chủ trương tổ chức ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6/2020.
184/TB-VPUB V.v Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5/2020.
1931/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP và tiếp tục rà soát và hoàn thiện báo cáo.
1930/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.
827/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viện, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
15
Show details for 03/06/202003/06/2020
9
Show details for 02/06/202002/06/2020
2
Show details for 01/06/202001/06/2020
10
Show details for 29/05/202029/05/2020
9
Show details for 28/05/202028/05/2020
5
Show details for 27/05/202027/05/2020
2
Show details for 26/05/202026/05/2020
8
Show details for 25/05/202025/05/2020
13
Show details for 22/05/202022/05/2020
7
Show details for 21/05/202021/05/2020
2
Show details for 20/05/202020/05/2020
8
Show details for 19/05/202019/05/2020
6
Show details for 18/05/202018/05/2020
3
Show details for 15/05/202015/05/2020
7
Show details for 14/05/202014/05/2020
8
Show details for 13/05/202013/05/2020
2
Show details for 12/05/202012/05/2020
10
Show details for 11/05/202011/05/2020
1
Show details for 09/05/202009/05/2020
6
Show details for 08/05/202008/05/2020
2
Show details for 07/05/202007/05/2020
6
Show details for 06/05/202006/05/2020
14
Show details for 05/05/202005/05/2020
10
Show details for 04/05/202004/05/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng