Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 30/01/202430/01/2024
3
Show details for 29/01/202429/01/2024
2
Show details for 26/01/202426/01/2024
1
Show details for 25/01/202425/01/2024
5
Show details for 24/01/202424/01/2024
2
Show details for 23/01/202423/01/2024
1
Show details for 22/01/202422/01/2024
1
Show details for 21/01/202421/01/2024
1
Show details for 20/01/202420/01/2024
2
Show details for 19/01/202419/01/2024
1
Show details for 18/01/202418/01/2024
1
Show details for 17/01/202417/01/2024
3
Show details for 16/01/202416/01/2024
2
Show details for 15/01/202415/01/2024
1
Show details for 14/01/202414/01/2024
1
Show details for 13/01/202413/01/2024
3
Show details for 12/01/202412/01/2024
3
Show details for 10/01/202410/01/2024
1
Show details for 04/01/202404/01/2024
1
Show details for 03/01/202403/01/2024
3
Show details for 02/01/202402/01/2024
2
Show details for 31/12/202331/12/2023
2
Show details for 30/12/202330/12/2023
8
Hide details for 29/12/202329/12/2023
1852/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
1855/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
5463/UBND-KTTH V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 và những nhiệm vụ, giải pháp trong tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024
5465/KH-BTC V/v Tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
759/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy trình vận hành Hệ thống công trình thủy lợi hồ chứa nước Suối Lớn, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
5479/UBND-KTTH V/v làm rõ các quy định và đề xuất cơ quan quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, đề xuất cơ quan làm chủ đầu tư các dự án từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2023 của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng