Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 09/05/202409/05/2024
4
Hide details for 08/05/202408/05/2024
272/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
35/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 203/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng, Phó Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (Văn thư lưu ý QĐ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký vì đây là văn bản QPPL)
276/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý
515/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
6
Show details for 07/05/202407/05/2024
7
Show details for 06/05/202406/05/2024
3
Show details for 04/05/202404/05/2024
2
Show details for 03/05/202403/05/2024
4
Show details for 30/04/202430/04/2024
1
Show details for 26/04/202426/04/2024
3
Show details for 22/04/202422/04/2024
1
Show details for 21/04/202421/04/2024
2
Show details for 19/04/202419/04/2024
1
Show details for 17/04/202417/04/2024
6
Show details for 16/04/202416/04/2024
7
Show details for 12/04/202412/04/2024
2
Show details for 11/04/202411/04/2024
2
Show details for 10/04/202410/04/2024
1
Show details for 09/04/202409/04/2024
6
Show details for 08/04/202408/04/2024
2
Show details for 07/04/202407/04/2024
7
Show details for 05/04/202405/04/2024
4
Show details for 04/04/202404/04/2024
2
Show details for 03/04/202403/04/2024
3
Show details for 01/04/202401/04/2024
3
Show details for 29/03/202429/03/2024
2
Show details for 28/03/202428/03/2024
3
Show details for 27/03/202427/03/2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng