Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
10
Hide details for 05/12/202205/12/2022
330/BC-UBND V/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
1765/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
5284/BĐHCĐS-KTTH V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tại Thông báo số 02-TB/BCĐCĐS
5285/KH-UBND V/v Tổ chức Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023
5286/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện các Thông báo số 364/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
5288/UBND-VXNV V/v tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ
5298/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 527-TB/TU và Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
69/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5302/TCTĐA06-TCDNC V/v tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP năm 2022 trên địa bàn tỉnh
5307/KH-UBND V/v Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025
4
Hide details for 30/11/202230/11/2022
5224/KH-HĐĐG V/v Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022
5227/KH-UBND V/v Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023
5238/KH-UBND V/v KH Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023
1757/QĐ-UBND V/v Quyết định phê duyệt Danh mục dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa đối với dự án Trường Mầm non Kim Đồng tại xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
8
Hide details for 28/11/202228/11/2022
5188/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Công điện 1123/CĐ-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
5192/UBND-KTTH V/v Triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị
5198/KH-UBND V/v Triển khai “Chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
5201/KH-UBND V/v tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná
1746/QĐ-UBND V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
1749/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 24/11/2022
5210/UBND-KTTH V/v triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
1747/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận.
2
Hide details for 27/11/202227/11/2022
68/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5186/UBND-KTTH V/v hướng dẫn lập Kế hoạch và thực hiện thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ.
2
Hide details for 26/11/202226/11/2022
48/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 48/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2022)


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng