Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 18/05/202218/05/2022
2071/UBND-PVHCC V/v chấn chỉnh công tác niêm yết, công khai TTHC; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa TTPVHCC tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.
7/CT-UBND Về việc chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2023
2080/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTNMT ngày 18/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
591/QĐ-UBND Về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp
590/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2085/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022
26/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩmquyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 17/05/202217/05/2022
2058/UBND-VXNV V/v triển khai Công điện 416/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2061/UBND-VXNV V/v khẩn trương triển khai thực hiện Quy chế số 06-QC/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3
Hide details for 16/05/202216/05/2022
2044/UBND-VXNV V/v triển khai Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ
2045/UBND-VXNV V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em
2049/UBND-KTTH V/v xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 15/05/202215/05/2022
572/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành mức chi và quyết toán 2% chi phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 13/05/202213/05/2022
21/VPUB-LCT V/v Lịch công tác tuần thứ 20/2022 (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)
128/TB-VPUB V/v Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận.
3
Hide details for 12/05/202212/05/2022
1989/KH-UBND V/v Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1993/KH-UBND V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1997/UBND-VXNV V/v giám sát dịch Covid-19 và tạm dừng khai báo y tế nội địa trong giai đoạn mới của dịch bệnh Covid-19
13
Hide details for 11/05/202211/05/2022
1960/KH-UBND V/v Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
1961/UBND-VXNV V/v triển khai các biện pháp giúp doanh nghiệp duy trì việc làm, thu hút lao động vào làm việc, hỗ trợ lao động quay trở lại thị trường lao động
1962/UBND-VXNV V/v thực hiện Chương trình “Quyến rũ Việt Nam” tại Ninh Thuận
551/QĐ-UBND V/v công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 05/5/2022
1971/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng